มาตรการป้องกันโควิด-19 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

231