ร่วมถวายพระพร

        362019_๑๙๐๖๐๕_0003.jpg  362019_๑๙๐๖๐๕_0002.jpg  362019_๑๙๐๖๐๕_0009.jpg

42656.jpg  362019_๑๙๐๖๐๕_0012.jpg 362019_๑๙๐๖๐๕_0014.jpg

ผู้อำนวยการ  คณะครู โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมถวายพระพร

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒