ตรวจรับอาคารเรียน

                              ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน คณะกรรมการทุกท่านที่ดูแลการสร้างอาคารเรียนและผู้มีอุปการคุณที่ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน จนทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงเป็นไปด้วยความเรียนร้อยและเสร็จสมบูรณ์  ขอให้อานิสงส์ในการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุน ส่งผลให้ทุกๆท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไป

school1  school2  school3 
school4  school5  school6