• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

united casino

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย