เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย