แจกใบงาน1/2564

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน นมกล่องและใบงาน(เรียนออนไลน์)

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ด้วยการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

รับใบงาน12564