วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ถวายพระพร ร.1 พระรักษ์2