มอบอุปกรณ์กีฬา

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอขอบคุณ

นายอำพัน  คชการ อดีต ผอ.ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ปปส.สำนักงาน ปปส.ภาค 8 และคณะ

ที่ได้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการเล่นกีฬา

20125  20126