นวัตกรรมด้านการป้องกันสุจริต (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมป้องกันสุจริต)

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าร่วมโครงการ นวัตกรรมด้านการป้องกันสุจริต (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมป้องกันสุจริต)

เรื่องนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนสุจริตด้วย PIAM MODEL

นวัตกรรมด้านการป้องกันสุจริต (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมป้องกันสุจริต)

พระรักษ์ฯ