• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

Information Contact
ตำแหน่ง:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ที่อยู่:
52/2 หมู่ที่ 2 ตำบลพระรักษ์
อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร
86180
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
0-7762-0557
โทรสาร:
0-7762-0557
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่น ๆ:

หากท่านต้องการสอบถามปัญหา หรือมีคำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะ ต่อโรงเรียนของเรา โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ กรุณาระบุชื่อ-สกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับด้วย