ทรงพระเจริญ

queen sutida

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้อพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

362019 ๑๙๐๖๐๕ 0002 362019 ๑๙๐๖๐๕ 0003
362019 ๑๙๐๖๐๕ 0009 362019 ๑๙๐๖๐๕ 0012
362019 ๑๙๐๖๐๕ 0014 362019 ๑๙๐๖๐๕ 0015
42656