• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

        362019_๑๙๐๖๐๕_0003.jpg  362019_๑๙๐๖๐๕_0002.jpg  362019_๑๙๐๖๐๕_0009.jpg

42656.jpg  362019_๑๙๐๖๐๕_0012.jpg 362019_๑๙๐๖๐๕_0014.jpg

ผู้อำนวยการ  คณะครู โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมถวายพระพร

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒