วันแม่ 12 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

vunma12 vunma5 vunma6
vunma7 vunma8 vunma15
vunma16 vunma3 vunma10
vunma2 vunma21 vunma14

                    นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกันทำบุญตักบาตร ผู้อำนวยการเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง