• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

         วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวพิมภา คีรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ครู เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมกับจิตอาสาตำบลพระรักษ์ และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันปลูกต้นปาล์มในบริเวณโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

pam4  pam5  pam7 
 pam1  pam2  pam6
 pam3  pam8  pam10
 pam9  pam17  pam18