วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

             วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของวันนี้ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

 

vit36  vit40  vit24  vit3  vit13 
vit37  vit2  vit1 vit27  vit26 
vit20  vit6  vit7  vit8 vit37 
vit4 vit12 vit10 vit11 vit16
vit15 vit28 vit29  vit32 vit30 
vit35 vit33 vit42 vit38 vit41