• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

          ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ "สมทบทุนสร้างอาคารเรียน" โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอบคุณทุกความร่วมมือ เรียกได้ว่าได้รับความอบอุ่น ความรักจากทุกท่านที่มา ขอขอบคุณนายกนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร ประธานในพิธี ท่านอาคม บุญญโส นายอำเภอพะโต๊ะ นายยงยุทธ ทวิชศรี กำนันตำบลพระรักษ์ ผู้บังคับบัญชาจากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพะโต๊ะ พ่อผู้ใหญ่ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ พี่น้องผู้บริหาร และผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ผู้บริจาคทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนาม

 

c3 c2  c7  c8 
c5 c10 c1  c9 
c11  c17  c24  c23 
c28  c27  c31  c4 
c29 c12  c17  c30 
19  c16  c21  c18 
c22  c13  c6  c14 
c26  c25  c15  c32