ทอดกฐินสามัคคีวัดพระรักษ์

นางสาวพิมภา คีรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

และคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดพระรักษ์ ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

ktin1  ktin2  ktin3 
ktin4  ktin7  ktin8 
ktin6 ktin5 ktin10