• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับ อบต.พระรักษ์ ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

kraton1  kraton2  kraton3 
kraton4  kraton5  kraton6 
kraton7 kraton8  kraton9