ลอยกระทง 2562

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับ อบต.พระรักษ์ ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

kraton1  kraton2  kraton3 
kraton4  kraton5  kraton6 
kraton7 kraton8  kraton9