ลองแพพะโต๊ะ 63

          โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ ประจำปี 2563 โดยได้น้ำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงโขนร่วมกันวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรและได้นำขนมข้าวต้มมัดแจกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมลองแพครั้งนี้ด้วย

longpa1  longpa3  longpa4 
longpa5  longpa6  longpa7 
longpa8  longpa9  longpa10 
longpa11  95713  404351