เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองเหนก

97865 97863
97939 97921
97907 97923
97930 97925
97908 97909
97912 97914
84669749 2587687151340753 1584577778123014144 o 84957668 2587686778007457 4787697845551497216 o
97924 97530