ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

ขอขอบคุณนายสมพร   ปัจฉิมเพ็ชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอพะโต๊ะ

นายไพโรจน์  บัวทิม นายก อบต.พระรักษ์   นายยงยุทธ  ทวิชศรี กำนัน ต.พระรักษ์และคณะ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง  เนื่องด้วยโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ จากพายุ ทำให้ต้นไม้ล้มทับสายไฟ และอาคารเรียนได้รับความเสียหาย  

 

83536  56846  56847 
83539 83546  83548
5112019 ๒๐๐๘๐๔ 0 69884  ผู้ว่าตรวจเยี่ยมโรงเรียน1