กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 12 สิงหาคม 2563

     โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรม

 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

โดยมีนางสาวพิมภา คีรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมพิธี

โดยผู้อำนวยการเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

36037  36026  36022  169211 
 S 3588155 36137  36150  36164 
169218  36153  169209   วันแม่12สิงหา2563