กิจกรรม ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ การตอบปัญหา "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2564

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

"ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ การตอบปัญหา "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2564"

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1Mz-sqe40tGUV0Bdpj8AxfoX5scx4NrpD7Tl_POFSOto/edit

รูปภาพ7