รับทุนจากเหล่ากาชาดจัดหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงที่ได้รับทุนการศึกษา

" นักเรียนเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564 "

จากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 9  รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 5  รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 7 
รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 8  รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 6   รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 2
 รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 3  รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 1  รับทุนกาชาด ๒๑๐๙๑๐ 4