• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

 • อาคารเรียนของเรา

 • อาคารเรียนของเรา

 • อาคารเรียนของเรา

 • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

 • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

 • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

 • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

our history

การก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2512 โดยการนำของ ผู้ใหญ่นุ้ย นุ้ยรัตน์ ร่วมกับประชาชนชาวตำบลปังหวาน ช่วยกันบริจาคทรัพย์/สิ่งของ และแรงงงาน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 1 ห้องเรียนขึ้น

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2512 โดยมี นายชัยรัตน์ วรดิลก ปลัดอำเภอตรี เป็นประธานเปิดอาคารเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 52 คน ทางศึกษาธิการอำเภอได้แต่งตั้ง นายดวล จิ้วปัญญา มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูใหญ่

1

ในปีพุทธศักราช 2513 และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาสร้างอาคารแบบ ป.1 ก. จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน งบประมาณ 75,000 บาท

ปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

ตั้งอยู่เลขที่ 52/2 หมู่ที่ 2 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180

โทรศัพท์ : 0-7762-0557 โทรสาร : 0-7762-0557 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

building 01

มีพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา

มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4 , ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

มีอาคารสถานที่ประกอบด้วย

building 02

 • อาคารเรียนแบบ ป. 1ก (ปี 2513, 2516) จำนวน 2 หลัง
 • อาคารเรียนแบบ 017 (ปี 2522) จำนวน 1 หลัง
 • อาคารเอนกประสงค์ สปช. 201/26 (ปี 2534) จำนวน 1 หลัง
 • อาคารเอนกประสงค์ (สร้างเอง ปี 2522) จำนวน 1 หลัง
 • อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26 (ปี 2530, 2533, 2542) จำนวน 3 หลัง
 • บ้านพักครู กรมสามัญศึกษา (ปี 2520) จำนวน 1 หลัง
 • สนามกีฬาบาสเก็ตบอล (ปี 2542) จำนวน 1 สนาม
 • สนามกีฬาวอลเลย์บอล (ปี 2534) จำนวน 1 สนาม
 • สนามเด็กเล่น (ปี 2550) จำนวน 1 สนาม
 • ลานกีฬาเอนกประสงค์ (ปี 2543) จำนวน 1 สนาม
 • ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 33 (ปี 2530) จำนวน 1 ถัง
 • ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 (ปี 2536) จำนวน 1 ถัง
 • ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 (ปี 2543) จำนวน 1 ถัง
 • ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ (ปี 2538) จำนวน 1 ถัง
 • รั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน (ปี 2554)
 • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปี 2554)

building 05

ปัจุบันมี นางสาวพิมภา คีรีเมฆ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ของเราสามารถเข้าชมด้วยชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ ชื่อ www.prarak.ac.th

หรือด้วยชื่อโดเมนภาษาไทย ชื่อ www.บ้านพระรักษ์ราษฎร์บํารุง.ศึกษา.ไทย

building 03