วารสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าว วารสาร ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

จดหมายข่าววันมาฆบูชา  เยียมชมงานวิจัย1  ประชุมผู้ปกครอง22563 
 ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ว่าตรวจเยี่ยมโรงเรียน1 
ถวายเทียน2563  มอบทุนผู้ใหญ่หวาย  ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 
ถวายพระพร ร.10  มอบจักรยาน  วันแม่12สิงหา2563 
 ไหว้ครู2563 เลือกตั้ง2563  ประชุมผู้ปกครอง12563 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ประชุมผู้ปกครอง12564  มอบอุปกรณ์การกีฬา 
ฉีดวัคซีน  นิเทศออนไลน์11  รับทุนกาชาด 
ลูกเสือผอ  คณะกรรมการ  ลูกเสือจิตอาสาพระรักษ์